Ψάχνει δωμάτιο
Ηλικία
Ηλικία
Από
Έως
Ημερομηνία
Ημερομηνία Μετακόμισης από
Budget (€/μήνα)
Από
Έως
Χαρακτηριστικά συγκατοίκησης

Αναζήτηση συγκατοίκων

792 διαθέσιμοι συγκάτοικοι

Αρησ Μ.

: Άντρας

-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Panos P.

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
250€
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Ειρηναίος Δ., 31

: Άντρας

Μαρία
Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
01/12/2023
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Μάκης Σ.

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
250€
Ημερομηνία μετακόμισης
01/01/2024
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Θεοδωρα Σ., 29

: Γυναίκα

Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
21/10/2023
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Mitos C., 34

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
200€
Ημερομηνία μετακόμισης
10/12/2023
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Φυγαλία Μ.

: Γυναίκα

Budget (€/μήνα)
180€
Ημερομηνία μετακόμισης
21/10/2023
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

E K.

: Γυναίκα

: Έχει κατοικίδιο

Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
01/10/2024
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Maria S.

-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Ntinos G.

: Άλλο (Non-Binary)

Budget (€/μήνα)
100€
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Σταύρος Τ.

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
31/01/2024
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Πάνος Π.

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
01/04/2023
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook